PŘÍSTROJE - Vysoušení a sanace zdiva - www.vysouseni.com

Přejít na obsahČÍM VYSOUŠÍME?Kondenzační vysoušeč

Vlhký  vzduch z místnosti je nasáván ventilátorem přes výparník, kde se vzduch  ochladí. Tím dojde k vysrážení vody. Ochlazený vzduch slouží dále k  chlazení kondenzátoru, kde se ohřeje a jako suchý vzduch je vháněn zpět  do místnosti. Voda vysrážená na výparníku stéká do sběrače vody, odkud  musí být v pravidelných intervalech, závislých na stupni vlhkosti  vzduchu, vylévána nebo automaticky odčerpávána malým čerpadlem.
Adsorbční vysoušeč

Nasávaný vlhký vzduch z prostoru prochází sorpčním rotorem, který obsahuje krystaly solí. Ty na sebe vážou vodu obsaženou v procházejícím vzduchu. Na opačné straně rotoru získáváme vysoce suchý vzduch, kterým vysoušíme vlhký objekt. Jelikož vazná kapacita solných krystalů by byla poměrně rychle vyčerpána, je otáčejícím se rotorem v dolním segmentu hnán horký vzduch, který slouží k regeneraci solných krystalů tak, že jsou schopny stále pojímat vodu. Tento silně zvlhčený (negenerující) vzduch je odváděn mimo vysoušený objekt.

Porovnání přístrojů

Provoz kondenzačních vysoušečů je méně nákladný, ale jeho využití je omezeno teplotou 15°C – 30°C. Provoz  sorpčních vysoušečů je sice nákladnější, ale není omezen teplotou prostředí a dá se využít i u těžko dostupných izolačních materiálů jako  je např. izolace pod potěrem nebo v sádrokartonových příčkách. Je tedy  na uvážení a zkušenostech technika, aby vybral pro daný případ  nejvhodnější řešení.
Vysokotlaká dmychadla

Vysokotlaká dmychadla spolu s hadicovým systémem slouží k rozvodu suchého  vzduchu od vysoušečů na vlhkostí zasažená místa.
 
Odlučovač vody

Přístroje slouží k odsátí vody z konstrukcí.
TOPNÉ TYČE
VENTILÁTORY
INFRAPANELY
Rádi vám pomůžeme. Ozvěte se nám co nejdříve!
Kamenice 258 | 588 22 Kamenice | +420 567 273 105 | +420 731 464 772 | emzet@vysouseni.com | IČO: 05638721

Vytvořil Jonáš Beránek (@jonasberanek) pro EMZET vysoušení s.r.o.
Návrat na obsah