Čím vysoušíme

+420 731 464 772

EMZET@VYSOUSENI.COM

Kondenzační vysoušeč

Vlhký vzduch z místnosti je nasáván ventilátorem přes výparník, kde se vzduch ochladí. Tím dojde k vysrážení vody. Ochlazený vzduch slouží dále k chlazení kondenzátoru, kde se ohřeje a jako suchý vzduch je vháněn zpět do místnosti. Voda vysrážená na výparníku stéká do sběrače vody, odkud musí být v pravidelných intervalech, závislých na stupni vlhkosti vzduchu, vylévána nebo automaticky odčerpávána malým čerpadlem.

Adsorbční vysoušeč

Nasávaný vlhký vzduch z prostoru prochází sorpčním rotorem, který obsahuje krystaly solí. Ty na sebe vážou vodu obsaženou v procházejícím vzduchu. Na opačné straně rotoru získáváme vysoce suchý vzduch, kterým vysoušíme vlhký objekt. Jelikož vazná kapacita solných krystalů by byla poměrně rychle vyčerpána, je otáčejícím se rotorem v dolním segmentu hnán horký vzduch, který slouží k regeneraci solných krystalů tak, že jsou schopny stále pojímat vodu. Tento silně zvlhčený (negenerující) vzduch je odváděn mimo vysoušený objekt.

Porovnání přístrojů

Na tomto grafu je znázorněna účinnost obou přístrojů v závislosti na teplotě vysoušeného prostoru. Provoz kondenzačních vysoušečů je méně nákladný, ale jeho využití je omezeno teplotou 15°C – 30°C. Provoz sorpčních vysoušečů je sice nákladnější, ale není omezen teplotou prostředí a dá se využít i u těžko dostupných izolačních materiálů jako je např. izolace pod potěrem nebo v sádrokartonových příčkách. Je tedy na uvážení a zkušenostech technika, aby vybral pro daný případ nejvhodnější řešení.

Vysokotlaká dmychadla

Na posledním obrázku vidíte různé možnosti použití vysokotlakých dmychadel, které spolu s hadicovým systémem slouží k rozvodu suchého vzduchu od vysoušečů na vlhkostí zasažená místa.

KONTAKT

kontakt foto
Rádi vám pomůžeme.
Ozvěte se nám co nejdřív!