Warning: error_log() has been disabled for security reasons in /home/ftponly/usr/gvysouse/web/wp-includes/wp-db.php on line 1036 Technické vysoušení vlhkosti | www.vysouseni.com

vysoušení domů, podlah a izolací  •  sanace staveb, odvlhčování zdiva

 

Po desetiletém působení v zahraničí nabízíme nejmodernější poznatky a zkušenosti z oboru technického vysoušení po haváriích vody zákazníkům i v České republice.

 

 

TECHNICKÉ VYSOUŠENÍ – pro každý problém vhodné řešení

 

technické vysoušení

technické vysoušení – detail

 

Proč technicky vysoušet?

Jsou-li vodou zasažené a prosáklé podlahy, izolační vrstvy a zdivo ponechány procesu přirozeného schnutí, nedojde již nikdy k vyschnutí na původní hodnotu, což má v mnoha případech za následek narušení pevnosti některých materiálů a tvorbu plísní, které pak po léta ohrožují vaše zdraví.

 

Co dokáže technické vysoušení?

  • Při likvidaci havárie vody se nespoléháme pouze na viditelné škody a zkušenosti, nýbrž provedeme měření, která slouží k přesnému stanovení rozsahu škody.
  • Jsou-li stěny, podlahy, izolační materiály nebo nábytek promáčeny, je nejlepším prostředkem proudící, vysoce předsušený vzduch, který vlhkost účinně odstraní.
  • Stávající vlhký vzduch v objektu je nasáván naším vysoušečem, kde se ohřeje a jako suchý vzduch je vháněn zpět pomocí tlakových dmychadel a systému hadic do nejskrytějších koutů. Důležitou součástí naší služby je kontrola procesu vysychání. Tento postup zaručuje, že jsou schopny stále pojímat vodu. Rovněž nedojde ke zbytečnému prodlužování doby vysoušení a tím k nárůstu výdajů zákazníka.

Existují dva základní typy vysoušečů: kondenzační a adsorpční.

Na obrázku níže je schéma kondenzačního vysoušeče s popisem.

 

kondenzační vysoušeč

kondenzační vysoušeč – princip fungování

 

Vlhký vzduch z místnosti je nasáván ventilátorem přes výparník, kde se vzduch ochladí a tím dojde k vysrážení vody v něm obsažené. Ochlazený vzduch slouží dále k chlazení kondenzátoru, kde se ohřeje a jako suchý vzduch je vháněn zpět do místnosti. Voda, vysrážená na výparníku, stéká do sběrače vody, odkud musí být v pravidelných intervalech, závislých na stupni vlhkosti vzduchu, vylévána nebo automaticky odčerpávána malým čerpadlem.

 

vysoušení adsorpční

vysoušení adsorpční – princip fungování

 

Vysoušeč adsorpční (obrázek nahoře) pracuje na zcela jiném principu:

Nasávaný vlhký vzduch z prostoru prochází sorpčním rotorem, který obsahuje krystaly solí, které na sebe vážou vodu, obsaženou v procházejícím vzduchu. Na opačné straně rotoru získáváme vysoce suchý vzduch, kterým vysoušíme daný objekt. Jelikož vazná kapacita solných krystalů by byla poměrně rychle vyčerpána, je otáčejícím se rotorem v dolním segmentu hnán horký vzduch, který slouží k regeneraci solných krystalů tak, že jsou schopny stále pojímat vodu. Tento silně zvlhčený (negenerující) vzduch je odváděn mimo vysoušený objekt.

 

 

srovnání účinnosti

srovnání účinnosti – kondenzační vs. adsorpční

 

Na tomto grafu je znázorněna účinnost obou shora uvedených přístrojů, v závislosti na teplotě vysoušeného prostoru. Provoz kondenzačních vysoušečů je méně nákladný, ale jeho využití je omezeno teplotou 15°C – 30°C. Provoz sorpčních vysoušečů je sice nákladnější, ale není omezen teplotou prostředí a dá se vhánět i do těžko dostupných izolačních materiálů, jako je např. izolace pod potěrem, nebo v sádrokartonových příčkách. Je tedy na uvážení a zkušenostech technika, aby vybral pro daný případ nejvhodnější řešení.

 

vysokotlaká dmychadla

vysokotlaká dmychadla

vysokotlaká dmychadla

 

Tyto čtyři obrázky znázorňují různé možnosti použití vysokotlakých dmychadel, které, spolu s hadicovým systémem, slouží k rozvodu suchého vzduchu od vysoušečů na vlhkostí zasažená místa.
 

Včasný zásah = úspora nákladů *** Kontaktujte nás tedy co nejdříve!